โทรทัศน์และทีวีแบบขอบบาง

Seamless TV , LED TV  และ Monitor เหมาะกับความต้องการที่ใช้ภาพที่คมชัดภายในอาคาร โดยสามารถใช้ในการประชุมหรือประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่จะใช้ในห้องประชุม ห้องสัมมนา สตูดิโอ รวมถึงห้างสรรพสินค้า