Standee Digital & LED Totem

สแตนดี้ดิจิตอลเพื่อใช้สำหรับลงโฆษณา เคลื่อนย้ายง่าย ติดตั้งง่าย ยึดกับเสา ตั้งโต๊ะ ติดผนัง สามารถเชื่อมต่อ wifi หรือ 3g ได้