โรงพยาบาลสินแพทย์

โรงพยาบาลสินแพทย์

โรงพยาบาลสินแพทย์

  งานติดตั้งถาวร จอ LED P3 3.84 × 0.96 = 3.6864 ตารางเมตร