ร้านอาหาร DINK DINK

ร้านอาหาร DINK DINK

ร้านอาหาร DINK DINK

  TV 32 lnch +  A board    จำนวน 1 ชุด  TV 43 lnch +  A board    จำนวน 2 ชุด