ตึก RS สำนักงานใหญ่ สาขา เกษตร-นวมินทร์

ตึก RS สำนักงานใหญ่ สาขา เกษตร-นวมินทร์

ตึก RS สำนักงานใหญ่ สาขา เกษตร-นวมินทร์

  งานติดตั้งถาวร อาคาร A ชั้น 12 TV 75 lnch + Wall Mount  จำนวน 1 เครื่อง TV 43 lnch + Wall Mount  จำนวน 3 เครื่อง   อาคาร B ชั้น G จอ LED P4 66.19  ตารางเมตร  จำนวน 1 ชุด   อาคาร B ชั้น 3 จอ LED P4 8.704 × 2.688 = 23.396352  ตารางเมตร  จำนวน 2 ชุด   อาคาร C ชั้น 5 ( RS HALL ) จอ LED P3 6.72 × 3.84 = 25.8048  ตารางเมตร  จำนวน 2 ชุด   อาคาร C ชั้น 5 ( Pre Function ) TV Wall 55 lnch + Wall Mount  จำนวน 4 เครื่อง