Transparent LED แอลอีดีติดกระจกแบบใส , LED Poster โปสเตอร์แอลอีดีแบบใส

แอลอีดีติดกระจกแบบใส เป็นแอลอีดีที่สามารถยึดติดกับกระจกได้ ใช้ตกแต่งอาคาร รวมถึงเป็นสื่อในการโฆษณาหลากหลายประเภท ส่วนโปสเตอร์แอลอีดีแบบใสเป็นป้ายโฆษณาแบบโปสเตอร์ซึ่งสามารถมองทะลุได้เวลาที่ไม่ได้แสดงภาพออกมา ใช้สำหรับ ร้านค้า ร้านอาหาร