ร่วมงานกับเรา

สนใจส่งข้อมูลสมัครงานมาได้ที่ LEDLight.GET@gmail.com

วุฒิการศึกษา ป.ว.ช. – ปริญญาตรี
มีประสบการณ์การขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ไฟแอลอีดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในหน้าที่ รักความก้าวหน้า มีเป้าหมายในชีวิต พร้อมจะเติบโตไปกับบริษัท
สามารถใช้ Computer และ Internet ได้ โปรแกรม Word , Excel และ อื่น ๆ
มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
สามารถออกเดินทางในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้
ไม่จำกัดเพศ ทั้งชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
เงินเดือน: เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ สวัสดิการ: กองทุน ประกันสังคม, เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด, ค่าคอมมิชชั่น
วุฒิการศึกษา ป.ว.ช. – ปริญญาตรี
มีประสบการณ์การขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ไฟแอลอีดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในหน้าที่ รักความก้าวหน้า มีเป้าหมายในชีวิต พร้อมจะเติบโตไปกับบริษัท
สามารถใช้ Computer และ Internet ได้ โปรแกรม Word , Excel และ อื่น ๆ
มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
สามารถออกเดินทางในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้
ไม่จำกัดเพศ ทั้งชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
เงินเดือน: เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ สวัสดิการ: กองทุน ประกันสังคม, เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด, ค่าคอมมิชชั่น